Introduktion

Välkommen till TSS CTF! Tävlingen består av en mängd uppgifter med koppling till IT-säkerhet. För att samla poäng ska du hitta textsekvenser på ett visst format, det vill säga flaggor. Laget/spelaren med flest poäng när tävlingen stänger vinner evig ära och skryträttigheter. Tävlingen är främst riktat mot dig som inte har spelat CTF:er tidigare.

Schema

Tävlingen håller på från torsdag 25/3 17:00 CET till söndag 28/3 13:00 CEST.

Om arrangören

TSS står för Team Steam Stream som är en grupp studenter, doktorander och alumner i Uppsala. Namnet åsyftar Ångströmslaboratoriet, där vi brukade träffas varje måndag. Idag ses vi på Discord och lär oss mer av varandra. Tävlingen arrangeras i samarbete med Polhacks.

Flaggor

Flaggor är på formatet TSS{ följt av en eller flera synliga ASCII-tecken följt av }. En typisk flagga kan till exempel se ut så här: TSS{I_r3ad_th3_rul3z}. Dessa lämnas in under respektive uppgift.

Regler

  • Vi ber er att inte dela flaggor med varandra mellan lagen – det blir roligare så.
  • Använd sunt förnuft – det finns ingen anledning att attackera CTF-infrastrukturen.
  • Uppgifterna har dynamisk poängsättning, vilket betyder att de kommer bli mindre värda ju fler som löser dem.

Support

Vi finns dagtid på plats i våran kanal i Polhacks Discord: #capture-the-flag

Jag vill spela mer!

Gå med i Team Steam Stream! Gå med i vår Discord här


Introduction

Welcome to TSS CTF! The competition consists of an assortment of challenges with an IT-security flavour. To collect points you must find text strings of a particular format, i.e. flags. The team/player with the most points when the competition ends wins eternal glory and bragging rights. The competition is geared towards people who have not played CTFs before.

Schedule

The competition runs from Thursday March 25 17:00 CET to Sunday March 28 13:00 CEST

About the organisers

TSS stands for Team Steam Stream which is a group of students, PhD students and alumni from Uppsala. The name is a pun on the Ångström laboratory, where we used to meet on Monday evenings. Now we meet on Discord to learn from each other. The competition is organised in collaboration with Polhacks.

Flags

Flags have the format TSS{ followed by one or more printable ASCII characters followed by }. A typical flag may e.g. look like this: TSS{I_r3ad_th3_rul3z}. You submit them under their respective challenges.

Rules

  • We request that you do not share flags between teams. It's more fun that way.
  • Use common sense – there is no reason to attack the CTF infrastructure
  • The challenges use dynamic scoring, which means that the points awarded by a challenge decline when more people solve it.

Support

We are are available during the day in our channel on the Polhacks Discord: #capture-the-flag

I want to play more!

Join Team Steam Stream! Join our Discord server here